Welkom

Verslavingsbehandeling

Bij een verslaving of ongewenste gewoonte ervaar je onvoldoende controle en kan je zelfs het gevoel hebben niet meer de regisseur van je eigen leven te zijn. Je zit vast in een vicieuze cirkel van patronen, automatismen en dwangmatigheden die niet meer te doorbreken lijkt. Dit alles kost je veel energie en tijd. Het kan leiden tot allerlei klachten zoals uitputting, schaamte, schuld en in het ergste geval het verlies van geliefden, vriendschappen, werk, enzovoort.

Tijdens je behandeling zal ik je op een actieve manier ondersteunen bij het minderen of blijvend stoppen van middelengebruik of ongewenst gewoontegedrag.

De verslavingsbehandeling richt zich op de functie van je verslaving of ongewenste gewoonte, bijvoorbeeld het stoppen van piekergedachten en het creƫren van ontspanning en rust. Op deze manier wordt de oorzaak van je verslaving aangepakt. Daarnaast richten we ons op het onder controle krijgen van de verslaving of ongewenste gewoonte. Ik leer je bewust te signaleren en daarna zelfcontrole- en terugvalpreventietechnieken toe te passen. Ik zal je handvatten aanreiken waarmee je direct oefent in je eigen leefomgeving. Op deze manier word je weerbaarder, bouw je zelfvertrouwen en een steviger fundament op in jezelf. Je leert steeds constructiever om te gaan met jezelf en grip te krijgen op je verslaving of ongewenste gewoonte. De voor jou effectieve technieken gaan we integreren in je dagelijks leven.

Voorbeelden van verslavingsgerelateerde klachten:

Binnen mijn praktijk behandel ik mensen met lichte tot matige verslavingsklachten. Bij ernstigere vormen zoals bovenmatig gebruik van alcohol en harddrugs, werk ik samen met andere instanties om een passend traject aan te kunnen bieden. Dit vindt uiteraard alleen plaats in overleg met jou. Op zorgvuldige wijze zal ik met je bekijken wat het best aansluit bij jouw situatie.
Wanneer tijdens of na de behandeling blijkt dat een bepaalde klacht beter behandeld kan worden door een andere zorgprofessional dan kan ik je doorverwijzen. Mocht je elders al in behandeling zijn of willen gaan, dan is dat met een verslavingsbehandeling bij Praktijk EeV goed te combineren.