Welkom

Vergoedingen

Voor gesprekken bij Praktijk EeV heeft u géén verwijzing van de huisarts nodig. Trajecten bij Praktijk EeV worden niet vergoed uit de basisverzekering. Als u aanvullend verzekerd bent kan het zijn dat uw sessies gedeeltelijk vergoed worden. Meestal valt dit onder "alternatieve geneeswijzen" of "psychosociale zorg".
U spreekt dan uw eigen risico niet aan. Kijk op de site van de NVPA óf en hoeveel uw zorgverzekaar vergoedt.

Tarieven en Algemene voorwaarden

Voor de start van uw behandeling willen wij u graag inlichten over onze praktijkvoorwaarden. In de Algemene Voorwaarden staan de huidige regeling rondom de geestelijke gezondheidszorg, de gang van zaken binnen onze praktijk en de tarieven vermeld.