Welkom

Behandeling

Als je overweegt of besloten hebt om met iemand naar jouw klacht te kijken, dan is de innerlijke nood vaak al hoog opgelopen. Bij aanmelding is meestal de eerste stap richting verandering gezet; je erkent dat je een klacht hebt of op een bepaald punt stagneert in je leven.

Professionele hulp is meestal noodzakelijk om ingesleten patronen te doorbreken, weer grip en regie te ervaren en jezelf prettig te voelen. Je hebt moed en bereidheid nodig om in jezelf te investeren en confronterende of pijnlijke zaken onder ogen te zien. Mijn ervaring is dat het een intensief maar vaak ook waardevol en mooi proces kan zijn.

In de sessies onderzoeken we wat je kan veranderen om jezelf weer beter te gaan voelen. Dit kan op een concrete manier plaatsvinden zoals letterlijk in beweging komen, maar vaak gaat het om op een andere manier leren kijken naar jezelf, de ander en de omstandigheden. Door een andere kijk ontstaan er nieuwe mogelijkheden. Je ontdekt hoe je dingen in je leven anders aan kan pakken, passend bij wie jij bent en hoe jij wilt leven.

Voorbeelden van veelvoorkomende klachten binnen mijn praktijk:

Ik werk als zelfstandig therapeute maar soms kan het zinvol zijn om samen te werken met zorgprofessionals met andere specialismen. Mocht tijdens of na de behandeling blijken dat een bepaalde klacht beter behandeld kan worden door een andere zorgprofessional dan kan ik je doorverwijzen.

Binnen mijn praktijk behandel ik mensen met psychische klachten. Gedurende mijn loopbaan heb ik me gespecialiseerd in het behandelen van verslaving en/of ongewenste gewoonten. Voor meer informatie zie verslavingsbehandeling.