Welkom

Privacy Verklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat er een dossier aangelegd wordt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Ik ben als psychosociaal therapeut gebonden aan beroepsgeheim. Dit houdt in dat ik informatie die je aan mij verstrekt niet aan anderen geef zonder je uitdrukkelijke toestemming. De basis om mijn werk goed te kunnen doen is vertrouwen en betrouwbaarheid. Ik doe er dan ook alles aan om je privacy te waarborgen en ik ga zorgvuldig om met persoonsgegevens. Natuurlijk houd ik me daarbij aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit betekent dat ik:

Geen persoonsgegevens door aan anderen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. Deze gegevens in het cliƫntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard. Neem gerust contact met me op als je naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebt.